Clear History您的访问记录
 • 语文
 • 数学
 • 英语
 • 综合
 • 管理
 • ?#35745;?/li>
 • 声明
   本站部份图文由网上收集所有?#35797;?#20165;供学习参考之用版权和著作权归原作者所有.如果您发现侵犯您的权益请?#35789;?#36890;知本站将立即删除!--小学教学设计网
  人教版小学语文六年级上册生字表带拼音
  作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2013-7-16 16:44:36  字体大小:  
  您现在正在阅读的人教版小学语文六年级上册生字表带拼音文章内容由<小学教学设计网>收集, 请记住本站网址:www.mgdmv.club.?#21592;?#19979;次访问!本站将为您提供更多的精品教学?#35797;?人教版小学语文六年级上册生字表带拼音

  Rén Jiào Bn Liù Nián Jí Shàn Cè
  人  教   版  六  年   级 上    册


  1 Yo   F   Bào   Qiào   Q   Jn   Yùn   Xiá
  1 邀    俯   瀑    峭     躯   津    蕴    侠 


  2 Mì   Xiàn   Qiào   Dòu   Pán   Hn   Ko   Yùn   Qín   Min   Wn
  2 谧   巷      俏     逗    庞     烘     烤    韵    勤    勉     吻 


  3 Sh   Náo   Yn   Jin   Yì   Chn   Liè   R   J   Jin   Chà
  3 施    挠    庸     艰     毅   铲     劣    惹   讥   浆      岔 


  4 Zhì   Qn   Pín   Mén   Lón   Q   Bn   Pin
  4 挚    寝    频    朦     胧     凄   斑    篇  


  5    Tián   Yuàn   Xin   i   u   Kuí   Wú   Lín   S   Méi   L
  5 搁   填     怨     掀     唉   裹    魁    梧   淋    撕   霉    虑


  6 Yu   Yí   Qiàn   Li   Hi  
  6 悠    仪   歉     溜    嘿    割


  7 Jn   Yín   i   Z   Kuàn   Cì   Jié   Làn   Xié   D
  7 晶     莹     蔼   资   矿      赐   竭    滥    胁    睹


  8 Wn   Lù   Jùn   Yn   Chán   Zh   Yn   Juàn
  8 嗡     鹿   骏    鹰     潺     脂    婴     眷  


  9 Ni   Kuà   Chú   Tào   Wèi   Chù   Cuàn
  9 扭    胯    厨    套    猬    畜    窜  


  1 0 Wn   Hú   Lún Zo   o   Hun   Shun   Xián   Shì   Zhn   Ké   Sòu
  1 0 挽    囫   囵  枣    搞    恍      霜       详      逝    章      咳   嗽 


  1 1 Sù   Kòu   Jio   Tn   Zào   é   Zo   Qì   Yù   Bó   Bi
  1 1 塑   寇    蕉     筒     躁    革   遭    泣   浴   搏   碑 


  1 2 Yn   Là   Mò   Mán   Jiàn   Lín   Shà   Lù
  1 2 茵    蜡   陌   盲     键     粼    霎    录


  òn 1 2 0 è
  共   1 2 0 个

  [] [繁體中文] [打 印] [复制本文] 

  小学教学设计网文章评论

   

  ĹӰע